“Fryksdalskongen”

PER SAHLSTRÖM 1834 – 1917

Per Sahlström, som kom från en bondesläkt, drev ett större lantbruk i Utterbyn i Fryksände. Han var också kommunalnämndens ordförande, landstings- och riksdagspolitiker.

Han hade omfattande skogstillgångar och bedrev affärsverksamhet och var en av de starkaste tillskyndarna av byggandet av Kil-Fryksdalens järnväg. På grund av sin rikedom och sitt rykte för hårdhet i affärer fick han tillnamnet Fryksdalskongen.