“I Paris vill jag lefva…”

Bror Sahlström 1869-1915

“I Paris vill jag lefva, i Paris vill jag dö, och kanske deremellan något arbeta.”

Bror Sahlström konstnär och skulptör. Son till lantbrukaren och politikern Per Sahlström, bror till textilkonstnärinnan Ida Sahlström och träsnittaren och målarinnan Anna Sahlström.

Han finns bland annat representerad med dopfunt i Trefaldighetskyrkan i Arvika och med porträtt i brons av Georg Adlesparre på Adlersparremonumentet som är uppfört år 1906 i Sofielund vid Bysjön i Eda Kommun.