Modellen

ANNA SAHLSTRÖM 1876-1956

Anna Sahlström uppvuxen på Sahlströmsgården. Anna ägnade sig åt målning och grafik, inte minst träsnitt med motiv från hemgården och bygden. Konstnären Carl Wilhelmsons besök på gården ledde till att hon blev modell på flera av hans kända tavlor, till exempel Lördagskväll (1900-1901), Juniafton (1900) och Gårdens dotter (1902). Även Wilhelmson förekommer som modell på Anna Sahlströms verk, bland annatWilhelmson lägger upp Juniafton (1900). Också konstnären och vännen Ivan Aguéli förekommer som motiv, bland annat i träsnitten Ivan Aguélioch Ivan Aguéli målar (1911).