Sahlström Kultur AB´s (Sahlströmsgården) personuppgiftspolicy

Vi värnar om integriteten för dem som besöker oss. Denna personuppgiftspolicy redogör för hur vi samlar in dina personuppgifter då du genomför en bokning hos oss per telefon, via mail eller via någon av våra säljkanaler så som vår webbplats, Booking.com eller via Expedia. Hur vi skyddar sådana uppgifter, och de rättigheter du har beträffande användningen av sådana data. Vänligen läs denna personuppgiftspolicy noggrant.

Vilka är vi?

Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter som samlas in enligt Art. 4(7) i Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) är Sahlströms Kultur AB, Utterbyn 20, 685 92 Torsby, Sverige.

Vilka uppgifter samlas in om mig och hur används de?

Personuppgifter är information som identifierar dig eller som kan användas för att identifiera eller kontakta dig (”personuppgifter”). Sådana personuppgifter kan inkludera ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Personuppgifter kan också innefatta eventuella allergier.

Vi samlar in personuppgifter från dig när du gör en bokning hos oss. I detta fall kommer vi endast att behandla personuppgifter som du lämnar direkt till oss eller som vi får via våra säljkanaler så som Booking.com, Expedia eller via bokningen på vår webbplats.

I alla dessa fall kommer vi endast att behandla personuppgifter som du lämnar direkt till oss eller som vi automatiskt samlar in från dig såsom anges i denna personuppgiftspolicy. Om det inte definierats i denna personuppgiftspolicy eller om du inte ger oss tillstånd att göra så, kommer vi inte att använda eller dela dina personuppgifter på annat sätt än vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

Hur vi samlar in och använder dina personuppgifter?

I följande avsnitt hittar du information om hur vi samlar in dina personuppgifter och för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter.

Om vi använder ditt samtycke som rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst.

  • Om du bokar övernattning via våra säljkanaler

Vi samlar in information, som bland annat innehåller personuppgifter, som du lämnar direkt på webbsidan. Vi samlar också in information som du lämnar direkt till oss gällande specifika önskemål för din vistelse. Kan t.ex. vara på vilken våning du önskar bo, ankomsttid, avresetid, eventuella allergier.

  • Nyhetsbrev via e-post

Vi sänder kontinuerligt information och erbjudanden i form av nyhetsbrev via e-post. Vi har sedan tidigare sparat mailadresser och lagt till dem i vårt adressregister i Paloma. Önskar du inte längre får nyhetsbrev från oss är det bara att du avregistrerar dig längst ner på sidan på nyhetsbrevet.
Vi gjorde ett utskick till våra befintliga adresslistor gällande GDPR per den 24 maj 2018.

 

  • Om du kontaktar receptionen

Om du kontaktar vår reception kommer vi att kommunicera med dig med svar på dina frågor, för att tillhandahålla de tjänster du begär. Vi kommer att kommunicera med dig via e-post, telefon eller sociala medier, i enlighet med dina önskemål.

Sådan behandling av dina personuppgifter är nödvändig för utförandet av våra tjänster. Observera att du måste förse oss med sådana personuppgifter och att utan sådana personuppgifter kommer vi inte att kunna skicka meddelanden till dig.

  • Om du använder våra sociala medier
    På våra sociala medier kan följare skriva kommentarer och kommunicera med varandra. Om du använder dessa sociala funktioner skall du vara medveten om att vi inte kan kontrollera hur andra användare av våra sociala medier kan komma att använda dina uppgifter. Vi kan inte heller förhindra att du får oönskade meddelanden från andra användare. Om du vill att ett visst innehåll som skapats av dig skall tas bort från de sociala medierna, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Hur vi delar och lämnar ut personuppgifter

Vi kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje part.

Om det krävs enligt gällande lagar för personuppgiftsskydd kommer vi att samla in ditt samtycke innan vi delar dina personuppgifter med andra företag eller myndighet.

 

Används mina personuppgifter för några andra ändamål?

Utom när annat anges i denna personuppgiftspolicy kommer vi endast att använda personuppgifter för de syften som beskrivs ovan eller som på annat sätt lämnas ut vid det tillfälle när vi begär sådana uppgifter från dig. Om dina personuppgifter skulle behandlas för andra ändamål än de som sammanfattas i denna personuppgiftspolicy eller i andra syften än de för vilka dina personuppgifter ursprungligen samlats in, kommer vi att förse dig med information om det andra ändamålet och all annan relevant information som avses i denna personuppgiftspolicy.

Vad har jag för rättigheter?

Du har följande rättigheter:

  • Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet, att begära åtkomst till de personuppgifter vi har om dig.
  • Du har rätt att begära korrigering av felaktiga personuppgifter.
  • Du har rätt att begära radering av personuppgifter utan onödigt dröjsmål under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in.
  • Du har rätt att be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. om du tror att de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga eller olagliga.

 

Rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen

Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet, i synnerhet i den EU-medlemsstat där du har din stadigvarande bostad, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen om du anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot gällande lagar om personuppgiftsskydd. Detta gör du genom att kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Se ytterligare kontaktuppgifter på https://www.datainspektionen.se/.

Lagring av data

Vi lagrar dina personuppgifter och annan information för så länge som det är nödvändigt för att göra det möjligt för dig att återkomma till oss som gäst. Om du har en fråga om en specifik lagringsperiod för vissa typer av personuppgifter som vi behandlar om dig, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Vem kontaktar jag om jag har några frågor om integritet?

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller känner att vi inte följer villkoren för vår offentliggjorda personuppgiftspolicy eller tillämpliga dataskyddslagar, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på info@sahlstromsgarden.se.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Vi kan ändra denna personuppgiftspolicy från tid till annan. Vi kommer att publicera alla ändringar till denna personuppgiftspolicy här. Vänligen gå tillbaka till denna personuppgiftspolicy regelbundet.

 

 

Kontaktuppgifter

Sahlströms Kultur AB
Sahlströmsgården
Utterbyn 20, 685 92 Torsby

Tel 0560-100 26