SKAPANDE VISTELSE I VÄRMLAND

Sahlströms Kultur AB, Familjerna Sahlströms och Ärlingssons Minnesfond samt Sahlströmsgårdens Vänner har tillsammans instiftat ett vistelsestipendium.

Vi erbjuder ca 3 veckors vistelse i Fryksdalen Värmland (tid efter överenskommelse), med fri mat och logi på Sahlströmsgården. Tillgång till gårdens ateljé för eget skapande. Möjlighet finns att efter vistelsen ha egen utställning i gårdens galleri. Stipendiaten förväntas lämna ett alster till gårdens samlingar.

För ytterligare upplysningar – kontakta Bengt Sahlström tel 070 – 850 21 36.

I din ansökan – berättar du något om dig själv – bifogar du några foton på dina alster – uppger du namn och telefonnummer till någon referensperson.
Ansökan (märkt stipendium) skickas i brevform senast 1 april till Sahlströmsgården Utterbyn 20 685 92 Torsby