Skrivarkurs på Sahlströmsgården

”Det är bara du som kan skriva din dikt, bara du som kan berätta din berättelse”

Att skriva och läsa och prata om texterna i en inspirerande miljö, på Sahlströmsgården i norra Fryksdalen. Det omgivande landskapet och den härliga miljön skapar förutsättningar för fritt tänkande och friskt skrivarflöde.
Under några dagar jobbar vi med att skriva, diskutera texterna, ge varandra feed back och även att tränga in i andra texter för att se hur språket kan användas så uttrycksfullt som möljligt eller förmedla en känsla, en tanke eller upplevelse på olika sätt.
Dikter, kortprosa, noveller kommer att se världens ljus och förhoppningsvis kommer skrivardagarna på Sahlströmsgården att ge både inspiration och motivation för fortsatt eget skapande.

Kursledare är Bengt Berg, författare och poet, som drivit Heidruns Bok & Bildcafé i Fensbol och driver Heidruns Förlag, tillsammans med Gun-Britt Karlsson. I eget namn har han publicerat ett 40-tal böcker, mest poesi och ofta tillsammans med bildkonstnärer och fotografer, men också reseskildringar, barnböcker och andra prosaverk. Bengt Berg har arbetat med skrivarverkstäder på skolor med både barn och vuxna.

Mera information om Bengt Berg hittar du på www.heidruns.se