Med anledning av Coronapandemin vill vi på Sahlströmsgården ge information om hur vi vidtagit åtgärder.

Vi är en liten anläggning på landet med luftiga lokaler och stora ytor utomhus.
Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger och håller oss hela tiden uppdaterade.

Vi har vidtagit några nya rutiner:
– Vi spritar alla dörrhandtag och ledstänger dagligen i alla våra lokaler.
– Vi har handsprit tillgängligt för våra gäster.
– Vi spritar våra stolar i matsalen efter frukost, lunch och middag.
– Vid konferenser så sätter vi även små grupper i vår stora lokal.
– All vår personal har god handhygien som alltid. Vi har dock påtalat vikten av extra god handhygien i dagsläget.
– Vi placerar högst 8 personer vid varje bord i matsalen
– Vi sprider ut sällskapen i matsalen så mycket som möjligt.

Har ni några funderingar eller frågor inför ert besök till oss så är ni välkomna att höra av er.

Välkomna till oss!