11-kaffe med Bengt Sahlström & några brev

Bengt berättar , med utgångspunkt ur några brev, om spännande möten på Sahlströmsgården.

Kl. 11.00 – ca 12.30

  • Fredagen den 23 februari
  • Lördagen den 9 mars
  • Lördagen den 23 mars

Max 8 personer.

Pris: 225 kr per person inklusive fika.

Anmälan på telefon 0560-100 26 eller till e-post info@sahlstromsgarden.se