11-kaffe med Bengt Sahlström & några brev

Bengt berättar , med utgångspunkt ur några brev, om spännande möten på Sahlströmsgården.

Kl. 11.00 – ca 12.30

Fredagen den 14 januari
Fredagen den 21 januari

Max 7 personer.

Pris: 200 kr per person inklusive fika.

Anmälan på telefon 0560-100 26 eller till e-post info@sahlstromsgarden.se